Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 35: Huyên Thiên hay Luyên Thuyên

Huyên thiên: là từ gốc Hán. “Huyên” là tiếng nói ồn ào, giống như từ “huyên náo”. “thiên” là trời. Nói “huyên thiên” là nói đủ chuyện, làm ồn ào cả bầu trời. Như vậy, nói huyên thiên có nghĩa là nói nhiều chuyện không ý nghĩa, chẳng mạch lạc.“Luyên thuyên” là cách nói nhầm của từ “huyên thiên”. Bạn nào đã trót nói nhầm từ này thì từ nay xin sửa lại nhé!

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 HUYÊN THIÊN HAY LUYÊN THUYÊN

  

​1. Huyên thiên: là từ gốc Hán.

“Huyên” là tiếng nói ồn ào, giống như từ “huyên náo”.

“thiên” là trời.

Nói “huyên thiên” là nói đủ chuyện, làm ồn ào cả bầu trời.

Như vậy, nói huyên thiên có nghĩa là nói nhiều chuyện không ý nghĩa, chẳng mạch lạc.
 

Thí dụ:

- Anh cứ ăn nói huyên thiên, không ra làm sao cả!
 

​2. Luyên thuyên:
 

“Luyên thuyên” là cách nói nhầm của từ “huyên thiên”.

Bạn nào đã trót nói nhầm từ này thì từ nay xin sửa lại nhé!