Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 45: Thập Niên hay Thập Kỷ

Thập niên: “thập” là mười, “niên” là năm; “thập niên” có nghĩa là mười năm. Có nhiều từ vựng liên quan đến từ “niên” như: niên khoá, tất niên, tân niêm. 2. Thập kỷ: Trong tiếng Hán, nét nghĩa “thập kỷ” là “10 năm” không có. Có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

THẬP NIÊN HAY THẬP KỶ

1. Thập niên:
- 
“thập” là mười, “niên” là năm; “thập niên” có nghĩa là mười năm.
Có nhiều từ vựng liên quan đến từ “niên” như: niên khoá, tất niên, tân niên…

Thí dụ:
Trong thập niên 80 của thế kỷ XX (từ năm 1981 đến năm1990), đất nước ta bắt đầu đổi mới.

2. 
Thập kỷ:
Trong tiếng Hán, nét nghĩa “thập kỷ” là “10 năm” không có. Có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này.

Vì thế, chúng ta dùng từ “thập niên” thì đúng hơn.
Tuy nhiên, thay vì nói thập niên 80 của thế kỷ XX, ta có thể nói “những năm 80”. 

Thí dụ:
Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số 1 thế giới với lượng dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần của Mỹ, gấp 1,5 lần của Cộng hòa Liên bang Đức