Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 48: Chua Xót hay Chua Sót

Chua xót là xót xa, đau đớn một cách thấm thía. Chua sót không có nghĩa, là viết sai chính tả...

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CHUA XÓT HAY CHÚA SÓT


 

1. Chua xót là xót xa, đau đớn một cách thấm thía.
 
Thí dụ:
- cảnh ngộ chua xót
- càng nghĩ càng thấy chua xót
- “Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!” (ca dao)
 
2. Chua sót không có nghĩa, là viết sai chính tả.
 
Như vậy, nói hoặc viết là “chua xót” mới đúng.