Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 51: Cảm Giác Hay Cảm Nghĩ

Cảm giác là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Cảm nghĩ là ý nghĩ nảy sinh khi có cảm xúc về điều gì.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 51: CẢM GIÁC HAY CẢM NGHĨ


1. Cảm giác là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể.

Thí dụ:

- Gió về khuya gây cảm giác lạnh.

- Tiếng đàn gây cảm giác êm đềm.

2. Cảm nghĩ ý nghĩ nảy sinh khi có cảm xúc về điều gì.

Thí dụ:

- Những cảm nghĩ của nghệ sĩ trước cuộc sống.

- Ông hiệu trưởng phát biểu cảm nghĩ nhân ngày khai giảng năm học mới.

Như vậy, “Cảm giác” và “Cảm nghĩ” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.