Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 54: Chiến thuật hay Chiến lược

Chiến thuật là phương pháp đánh trong từng trận chiến. Chiến lược là phương châm và biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến...

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 54: CHIẾN THUẬT HAY CHIẾN LƯỢC


  

1. Chiến thuật là phương pháp đánh trong từng trận chiến.

Thí dụ:
Chiến thuật phục kích

2. Chiến lược là phương châm và biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến.
 

Thí dụ:
Chiến lược đánh lâu dài
 

Ban đầu, chiến thuật và chiến lược được dùng trong quân sự. Sau này, chúng được sử dụng trong các lĩnh vực khác, như: kinh tếthương mại, trò chơi, đàm phánthể thao.
 

Thí dụ:
Chiến lược kinh doanh

Như vậy, hai từ này hoàn toàn khác nhau, tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng từ “Chiến thuật hay Chiến lược”.