Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 57: Khinh bạc và Khinh khỉnh

1. Khinh bạc (từ Hán Việt): “khinh” là nhẹ, trái với chữ trọng; “khinh” trong khinh khí cầu; “khinh bạc” là xem nhẹ những gì mà người đời coi trọng. 2. Khinh khỉnh là tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 57: KHINH BẠC HAY KHINH KHỈNH


1. Khinh bạc (từ Hán Việt): “khinh” là nhẹ, trái với chữ trọng; “khinh” trong khinh khí cầu; “khinh bạc” là xem nhẹ những gì mà người đời coi trọng.

Thí dụ:

* Giọng văn khinh bạc

* Thái độ khinh bạc đối với cuộc đời

2. Khinh khỉnh là tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.

Thí dụ:

* Vẻ mặt khinh khỉnh

* Cô bán hàng khinh khỉnh trả lời một tiếng

Như vậy, hai từ này có nghĩa khác nhau, tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng từ “Khinh bạc” hay “Khinh khỉnh”.