Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 71: Tư trang hay Hành trang

Như vậy, “Tư trang” và “Hành trang” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
BÀI 71: Tư trang hay Hành trang

1. Tư trang

a. Nghĩa thứ nhất: “Tư trang” là những món trang sức hay đồ quý giá của người con gái khi về nhà chồng.

Thí dụ:

- Tư trang của cô dâu

b. Nghĩa thứ hai: “Tư trang” là các thứ quý giá mà một cá nhân mang theo.

Thí dụ:

- Trả lại cho thân nhân toàn bộ tư trang của nạn nhân.

2. Hành trang là vật dụng mang theo khi đi đường xa (đồng nghĩa với hành lý).

Thí dụ:

- Thu xếp hành trang lên đường.

- Tôi đã sẵn sàng hành trang để du lịch châu Âu.

Như vậy, “Tư trang” và “Hành trang” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.