Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 72: Xe duyên hay Se duyên

“se” không có nghĩa nào kết hợp với “duyên” được; chỉ có “xe duyên” mới thích hợp mà thôi. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 72: Xe duyên hay Se duyên

1. Xe duyên

Nghĩa thứ nhất, “xe” là làm cho các sợi nhỏ xoắn chặt với nhau thành một sợi lớn.

Thí dụ:

 • Xe chỉ luồn kim

Nghĩa thứ hai, “xe” là làm cho kết đôi với nhau thành vợ chồng.

Thí dụ:

 • Xe sợi tơ hồng

Như vậy, “xe duyên” là làm cho hai người kết hợp lại thành vợ chồng.

2. Se duyên

“Se” hơi khô, không còn thấm nhiều nước (áo đã se khô)

“Se” là khí trời khô và lạnh (trời se lạnh)

“Se” là cảm thấy đau xót, xúc động (lòng se lại).

Như vậy, “se” không có nghĩa nào kết hợp với “duyên” được; chỉ có “xe duyên” mới thích hợp mà thôi. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.