Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 74: cao cấp hay cấp cao

1. Cao cấp (tính từ) chỉ đồ vật có giá trị cao, trên mức trung bình. 2. Cấp cao (danh từ) chỉ những người đứng đầu một tổ chức, một chính phủ. Thế nên, “Cao cấp” và “Cấp cao” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ
Bài 74: cao cấp hay cấp cao

1. Cao cấp (tính từ) chỉ đồ vật có giá trị cao, trên mức trung bình.

Thí dụ:

- Toà tháp này được xây bằng các vật liệu cao cấp.

- Chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp.

2. Cấp cao (danh từ) chỉ những người đứng đầu một tổ chức, một chính phủ.

Thí dụ:

- Các vị lãnh đạo cấp cao

- Cuộc gặp gỡ cấp cao

Thế nên, “Cao cấp” và “Cấp cao” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Phiến diện hay Phiếm diện”.