Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 79: Cứu cánh hay Cứu giúp

“Cứu cánh” và “Cứu giúp” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Chẳng hạn, người bình luận bóng đá nói: “Cặp giò của anh là cứu cánh của đội tuyển” là nói sai; phải nói lại: “Cặp giò của anh đã cứu giúp cho đội tuyển”

1. Cứu cánh (từ Hán Việt): “cứu” là xem xét kỹ lưỡng tới tận cùng, “cứu” trong chữ “truy cứu”; “cánh” là sau cùng, “cánh” trong chữ “cánh chung”. Vậy, “cứu cánh” có nghĩa là cái đích đến cuối cùng của một điều gì đó.

Thí dụ:

* Nghệ thuật là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh.

* Cứu cánh biện minh cho phương tiện (nghĩa là dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích). Chẳng hạn: Buôn lậu ma tuý để lấy tiền làm từ thiện.

2. Cứu giúp là giúp cho thoát khỏi cảnh hoạn nạn; là giúp đỡ, cứu trợ.

Thí dụ:

* Cứu giúp đồng bào bị thiên tai.

* Xin Chúa cứu giúp chúng con.

Thế nên, “Cứu cánh” và “Cứu giúp” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Chẳng hạn, người bình luận bóng đá nói: “Cặp giò của anh là cứu cánh của đội tuyển” là nói sai; phải nói lại: “Cặp giò của anh đã cứu giúp cho đội tuyển”