Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 82: Cơn dông hay Cơn giông

“Cơn giông” là viết sai chính tả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “cơn dông” mới là từ đúng. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 82: Cơn dông hay Cơn giông


1. Cơn dông
 

“Cơn dông” là gió lớn trong lúc chuyển mưa.

Thí dụ:

- Trời nổi cơn dông, gió lớn, sấm sét ầm ầm.

- Cơn dông to quá làm sập nhà, chìm thuyền.

2. Cơn giông

“Giông” là gặp điềm xấu, theo mê tín.

Thí dụ:

- Tết không dám cãi nhau, sợ giông cả năm.

“Cơn giông” là viết sai chính tả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi.

Vì thế, “cơn dông” mới là từ đúng. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Khúc triết hay Khúc chiết”.