Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 84: Xoi mói hay Soi mói

“Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra. ⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 84: Xoi mói hay Soi mói

1. Xoi mói

❇ “xoi” là dùng cây nhọn khoát cho thủng, như: xoi lỗ, xoi gỗ; nghĩa bóng là châm chọc, chỉ trích.

❇ “mói” là biến âm của “bói”, mang nghĩa “thăm dò, phán xét” như trong “bói toán”.

Như vậy, “xoi mói” là hành động bới móc đời tư của ai đó, hay xét đoán chi li một việc gì, mà nó không phải là chuyện của mình.

Thí dụ:

• Anh em đừng xoi mói nhau.

• Bỏ tính xoi mói chuyện riêng của người khác.

2. Soi mói

❇ “Soi” là soi chiếu, soi rọi ánh sáng vào.

Còn “Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra.

⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Bổ sung hay Bổ xung”.