Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện

1. Đào tạo (từ Hán Việt)

Đào tạo là truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cho người khác để họ trở thành người có năng lực trong lãnh vực nào đó.

Thí dụ:

🔘 Đào tạo chuyên viên truyền thông.

🔘 Khoá đào tạo các nhà đào tạo.

2. Huấn luyện (từ Hán Việt)

Huấn luyện là giảng dạy và rèn luyện cho người nào đó nắm vững lý luận, có nhiều kinh nghiệm để thu được kết quả cao trong công việc.

Thí dụ:

🔘 Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao.

🔘 Các huynh trưởng thiếu nhi được huấn luyện chu đáo.

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Giàn giáo hay Dàn giáo”.

Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.