Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

“Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

1️⃣ Giàn giáo

+ “Giàn” là cái dùng làm chỗ cho dây leo hoặc để che nắng.

Thí dụ:

♢ Bí đã leo kín giàn

♢ Làm giàn che nắng trước hiên nhà.

+ “Giàn” còn là hệ thống các thanh cứng, gắn với nhau để chống đỡ những vật rất nặng.

Thí dụ:

♢ Giàn khoan

♢ Giàn tên lửa

+ “Giàn giáo” là thứ giàn dùng làm chỗ đứng cho thợ xây dựng làm việc trên cao hoặc để chống đỡ cốp-pha.

 Thí dụ:

♢ Thợ xây làm việc trên giàn giáo.

♢ Giàn giáo này rất vững chắc.

2️⃣ Dàn giáo

+ “Dàn” là trải ra một thứ gì đó.

Thí dụ: 

♢ Dàn hàng ngang

♢ Đầu tư dàn trải

+ “Dàn giáo” là viết sai chính tả, là nhầm lẫn giữa âm “d” và “gi”.
Tiếng Việt không có từ này.
Thế nên, “Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Kinh nghiệm hay Trải nghiệm”.