Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 88: Trải nghiệm hay Kinh nghiệm

Trải nghiệm là để chỉ một quá trình, còn Kinh nghiệm là hệ quả của quá trình đó. Còn trải nghiệm có thể chỉ một lần, còn Kinh nghiệm là kết quả của nhiều lần làm một việc gì đó.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 88: Trải nghiệm hay Kinh nghiệm

1️⃣ Trải nghiệm

“Trải nghiệm” là đã từng trải qua và có một số kinh nghiệm.

Về mặt ngữ pháp, trải nghiệm có thể là động từ hay danh từ.

✳️ Động từ

Thí dụ:

🔷 Hôm nay, tôi thử trải nghiệm cuộc sống của người lao công.

✳️ Danh từ

🔷 Chuyến dã ngoại này đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.

2️⃣ Kinh nghiệm

“Kinh nghiệm” là những hiểu biết có được nhờ từng trải trong thực tế.

✳️ Danh từ

Thí dụ:

🔷 Anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện.

🔷 Có thực hành mới có kinh nghiệm (Trần Văn Giàu).

Như vậy:

🔷 Kinh nghiệm là những tri thức và hiểu biết được rút ra sau quá trình làm một công việc gì hoặc một giai đoạn nào đó trong cuộc đời.

🔷 Trải nghiệm là khi người ta trải qua thứ gì đó có phần lạ lẫm hơn cuộc sống từ trước đến nay.

Có thể xem:

🔷 Trải nghiệm là để chỉ một quá trình, còn Kinh nghiệm là hệ quả của quá trình đó.

🔷 Trải nghiệm có thể chỉ một lần, còn Kinh nghiệm là kết quả của nhiều lần làm một việc gì đó.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Tay trắng hay Trắng tay”.