Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 91: Khuyến mãi hay Khuyến mại

Như vậy, có thể nói:
- Bộ Công thương có chính sách “Khuyến mại” cho doanh nghiệp, nghĩa là khuyến khích doanh nghiệp bán hàng.
- Doanh nghiệp có chính sách “Khuyến mãi” cho khách hàng, nghĩa là khuyến khích khách hàng mua hàng của mình.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 91: Khuyến mãi hay Khuyến mại

1. Khuyến mãi (từ Hán Việt)

“Khuyến” là khuyến khích. “Mãi” là mua.

“Khuyến mãi” là khuyến khích người mua hàng bằng các hình thức như quà tặng kèm theo hoặc giảm giá sản phẩm.

Thí dụ:

- Siêu thị đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.

- Cửa hàng đang khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng.

2. Khuyến mại (từ Hán Việt)

“Khuyến” là khuyến khích. “Mại” là bán.

“Khuyến mại” là khuyến khích sức bán bằng cách các công ty giảm giá gốc sản phẩm cho các cửa hàng, hoặc chiết khấu hoa hồng nhiều hơn.

Thí dụ:

- Công ty đang có chương trình khuyến mại cho các cửa hàng.

=> Như vậy, có thể nói:

- Bộ Công thương có chính sách “Khuyến mại” cho doanh nghiệp, nghĩa là khuyến khích doanh nghiệp bán hàng.

- Doanh nghiệp có chính sách “Khuyến mãi” cho khách hàng, nghĩa là khuyến khích khách hàng mua hàng của mình.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Sổ lồng hay Xổ lồng”.