Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu

“Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn.

Muối men cho đời
Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu
Mỗi tuần một từ ngữ

1. Lo lắng

“Lo lắng” là trạng thái không yên lòng và phải để hết tâm sức vào việc gì đó.

Thí dụ:

- Sống trong tâm trạng lo lắng.

- Đừng lo lắng quá kẻo sinh bệnh.

2. Lo liệu

“Lo liệu” là thu xếp, định liệu, chuẩn bị sẵn để làm công việc nào đó cho chu đáo.

Thí dụ:

- Cháu nó cũng biết lo liệu rồi.

- Anh cứ yên tâm lên đường, việc nhà đã có em lo liệu.

Thế nên, “Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn. Chẳng hạn, không nên nói: “Cha mẹ lo lắng cho con cái được nuôi dạy đến nơi đến chốn” mà phải nói: “Cha mẹ lo liệu cho con cái được nuôi dạy đến nơi đến chốn”.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Giãy giụa hay Giãy dụa”.