Clock-Time

Tiếng Việt online

/ 693 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ | Bài 100: Giùm hay Dùm Hot

“Dùm” là viết sai chính tả vì không được định nghĩa là gì cả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “giùm” mới là từ đúng.
/ 859 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 99: Suôn sẻ hay Suông sẻ Hot

“Suông sẻ” là một từ không có trong từ điển Tiếng Việt. Đây là một từ vô nghĩa. Vì thế, “Suôn sẻ” mới là từ đúng chính tả.
/ 879 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 98: Dang tay hay Giang tay Hot

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”. Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.

/ 769 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 97: Giãy dụa hay Giãy giụa Hot

Khi ghép từ “Giãy” với từ “dụa” thì “Giãy dụa” lại không hề có mặt trong từ điển Tiếng Việt, nên có thể khẳng định: Đây là một từ do những người đọc sai, rồi viết sai mà ra. Như vậy, “Giãy giụa” mới là từ đúng.
/ 852 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu Hot

“Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn.
/ 886 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc Hot

Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả. Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.
/ 488 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 93: Giày vò hay Dày vò

“giày vò” mới là từ đúng; còn “dày vò” chỉ là cách viết sai do sự lẫn lộn giữa “d” và “gi” mà ra.
/ 816 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.