Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 1: Cách Dùng Từ

Ngôn ngữ văn tự là rất quan trọng và cần thiết, nhưng phải diễn tả sao cho rõ ràng và trong sáng, sao cho gây được sự cảm thông và niềm cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Đó là một nghệ thuật, nghệ thuật hành văn.
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI MỘT: CÁCH DÙNG TỪ