Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 2: Cách dùng từ đúng

Muốn dùng từ đúng âm, ta phải biết cách phát âm chuẩn, mà chuẩn phát âm phải được giải quyết trước chuẩn chính tả. Như vậy, viết đúng chính tả là một biện pháp giúp người viết dùng từ đúng âm.
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 2: CÁCH DÙNG TỪ ĐÚNG

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh