Clock-Time

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 10 - Cách chấm câu - P2

Trong ngôn ngữ hằng ngày, ta có thể tuỳ theo cảm hứng mà nói nhanh, nói chậm; lên giọng, xuống giọng; lúc tỏ vẻ tha thiết, say sưa; lúc hững hờ, lạnh nhạt. Muốn diễn tả những cung bậc tình cảm, những tiết điệu đó trong văn chương, người ta dùng các dấu chấm câu thay cho giọng nói.
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 10: CÁCH CHẤM CÂU - P2

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh