Clock-Time

Văn Hóa Giao Tiếp - Bài 1: Lịch Thiệp Trên Bàn Ăn

“Văn Hóa Giao Tiếp” mời gọi chúng ta cư xử: có nhân bản hơn, lịch thiệp hơn và đạo đức hơn. Thiếu kỹ năng giao tiếp, bạn sẽ khó thành công và thành nhân trong cuộc sống. Ông cha ta thường nói: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”....

VĂN HÓA GIAO TIẾP

BÀI 1: LỊCH THIỆP TRÊN BÀN ĂN

THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH