Clock-Time

Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I ở giai đoạn chót

Án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đang ở giai đoạn chót: từ hai năm nay, Bộ Phong thánh cứu xét cuộc khỏi bệnh đột ngột của một trẻ nữ ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, xem đó có thể là phép lạ, nhờ lời chuyển cầu của Vị tôi tớ Giáo hoàng hay không...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIOAN PHAOLÔ I Ở GIAI ĐOẠN CHÓT

G. Trần Đức Anh, O.P.

Báo “La Nación” ở Argentina đưa tin trên đây, dựa theo lời tuyên bố của bà luật sư Stefania Falasca, Phó thỉnh nguyện viên án phong của Đức Gioan Phaolô I. Từ năm 2015, vị thỉnh nguyện án này là Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Phong thánh.

Cuộc khỏi bệnh xảy ra hồi năm 2011. Trẻ nữ ấy đã chịu phép xức dầu bệnh nhân, và cùng với gia đình, em đã cầu nguyện xin Đức Giáo hoàng Luciani - Gioan Phaolô I cứu giúp. Thời đó, Đức Thánh cha Phanxicô còn là Hồng y Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires.

Bà Falasca cũng là thông tín viên Vatican của báo Công giáo Avvenire (Tương Lai) ở Italia và là tác giả một cuốn sách về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Ngài sinh năm 1912, nguyên là Thượng phụ thành Venezia, đông bắc Italia, và được bầu làm Giáo hoàng ngày 26/8 năm 1978, nhưng đã qua đời đột ngột 33 ngày sau đó, thọ 66 tuổi.

Án phong chân phước cho ngài được chính thức khởi sự ngày 23/11/2003. Sau 14 năm điều tra, hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

(KNA 8-9-2020).

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu