Clock-Time

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều yết chung hàng tuần vào Thứ Tư
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều yết chung hàng tuần vào Thứ Tư, 03/02/2016 tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Kinh Thánh trình bày Thiên Chúa cho chúng ta như là lòng thương xót vô biên, nhưng cũng là sự công minh tuyệt đối. Làm thế nào để dung hoà cả hai? Thực tại về lòng thương xót được khớp thế nào với những đòi hỏi của công lý? Dường như chúng là hai thực tại đối nghịch với nhau; trong thực tế thì không phải thế, bởi vì thực ra lòng thương xót của Thiên Chúa mang đưa công lý đến chỗ thành toàn. Nhưng kiểu công lý nào đây?

Nếu chúng ta nghĩ về tính hành chánh pháp lý của công lý, chúng ta thấy rằng một người là nản nhân của một vụ lạm dụng sẽ nói với Vị Thẩm Phán trong phiên toà và đòi hỏi công lý phải được thực thi. Đó là công lý mang tính trừng phạt áp đặt một hình phạt trên người có lỗi, trong việc tuân thủ nguyên tắc là mỗi người đều bị phạt theo như việc người ấy thực hiện. Như Sách Châm Ngôn nói: “Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong” (11:9). Chúa Giêsu cũng nói về điều đó trong dụ ngôn bà quá liên tục đến với Vị Thẩm Phán và xin ông ấy: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho” (Lc 18:3).

Tuy nhiên, con đường này không dẫn đến công lý thật bởi vì, trong thực tế, sự dữ không bị bại trận, mà chỉ đơn giản bị kiểm tra. Thay vào đó, chỉ bằng việc đáp trả nó bằng sự tốt lành thì sự dữ mới có thể thực sự bị đánh bại. Do đó, đây là một cách khác của việc thực thi công lý, điều mà Kinh Thánh trình bày cho chúng ta như là một cách khôn ngoan để tuân theo. Đó là một tiến trình tránh sự cầu cứu đến toà án và thấy trước được nạn nhân hướng trực tiếp đến tội lỗi mà người ta mời gọi người ấy hoán cải, giúp người ấy hiểu được rằng người ấy đang làm điều dữ, kêu gọi lương tâm của người ấy. Do đó, sau cùng sự hoán cải và nhận biết tội lỗi của mình, người ấy có thể mở chính mình ra cho sự tha thứ mà phía bên bị hại mang lại cho người ấy. Và sự thuyết phục này là tốt lành; do đó, tâm hồn mở ra cho sự tha thứ được mang lại cho nó. Đây là cách giải quyết những những tranh chấp trong các gia đình, trong các mối quan hệ giữa các đôi vợ chồng và giữa cha mẹ và con cái, nơi mà người bị xúc phạm yêu người phạm lỗi và mong muốn cứu lấy mối quan hệ gắn kết người ấy với người khác. Đức cắt bỏ mối quan hệ ấy, mối quan hệ ấy.

Đây chắc chắn là một con đường khó. Nó đòi hỏi rằngn gười đã chịu đựng người sai trái sẵn sàng để tha thứ và mong muốn ơn cứu độ và sự tốt lành của người đã xúc phạm đến mình. Tuy nhiên, chỉ bằng cách này thì công lý mới có thể thắng thế, bởi vì, nếu người phạm lỗi nhận ra sự dữ đã thực hiện và dừng lại việc thực hiện điều ấy, thì sự dữ sẽ không còn nữa, và người đã bất công trở nên công chính, bởi vì người ấy được tha thứ và giúp đỡ để tái khám phá lại con đường của sự tốt lành. Và ở đây, thực ra, sự tha thứ và lòng thương xót bước vào.

Do đó chính Thiên Chúa hành động trong việc giai quyết của Ngài với chúng ta là các tội nhân. Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sự tha thứ của Ngài cách liên lỉ và Ngài giúp chúng ta lãnh nhận sự tha thứ và trở nên ý thức về việc làm sai trái của chúng ta để có thể thoát khỏi nó, bởi vì thc không muốn sự kết án của chúng ta, mà muốn ơn cứu độ cho chúng ta. Thiên Chúa không muốt bất kì một sự kết án của một ai. Một số người có thể hỏi tôi cẩu hỏi: “Nhưng thưa Cha, Philatô có xứng với sự kết án của ông? Thiên Chúa có muốn điều ấy không? – Không! Thiên Chúa muốn cứu Philatô cũng như là Giu-đa, tất cả! Ngài, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, muốn cứu tất cả chúng ta! Vấn đề là để cho Ngài đi vào trong tâm hồn.

Tất cả những lời của các ngôn sứ là một lời kêu gọi đầy say mê đầy tràn tình yêu tìm kiếm sự hoán cải của chúng ta. Hãy xem điều Thiên Chúa nói ngang qua tiên tri Ê-dê-ki-e: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết [...]Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” (18:23, x. 33:11), [Đây là] điều làm hài lòng Thiên Chúa!

Và đây là trái tim của Thiên Chúa, trái tim của một người Cha yêu thương và muốn con cái của mình sống trong sự tốt lành và trong công lý, và do đó sống trong sự viên mãn và được hạnh phúc; tâm hồn của một người Cha vượt ra khỏi khái niệm nhỏ hẹp về công lý của chúng ta để mở chúng ta ra cho các chân trời vô giới hạn của lòng thương xót của Ngài. Trái tim của một người Cha không đối xử với chúng ta theo các tội lỗi của chúng ta và không trả lại cho chúng ta theo như những sai lỗi của chúng ta, nhưng Thánh Vịnh nói (103:9-10). Và điều này rõ ràng là trái tim của một người Cha mà chúng ta muốn tìm kiếm khi chúng ta đi xưng tội. Có lẽ Ngài sẽ nói một điều gì đó để giúp chúng ta hiểu hơn về sự dữ, nhưng trong toà cáo giải tất cả chúng ta đi tìm kiếm một người Cha giúp chúng ta thay đổi đời sống, một người Cha ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước; một người Cha tha thứ cho chúng ta nhân danh Thiên Chúa. Và các bạn, là linh mục, những người ở đó trong toà cáo giải, các bạn ở đó trong nơi của Chúa Cha Đấng thực thi phép công minh bằng lòng thương xót của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)