Clock-Time

Các bổ nhiệm mới ở Toà Thượng thẩm Rota cho thấy tính phổ quát của Giáo hội

Ngày thứ Tư 15-02 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 3 ba vị Hồng y thuộc các châu lục và các nền văn hoá khác nhau

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

CÁC BỔ NHIỆM MỚI Ở TÒA THƯỢNG THẨM ROTA

CHO THẤY TÍNH PHỔ QUÁT CỦA GIÁO HỘI


WHĐ (18.02.2017) – Ngày thứ Tư 15-02 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 3 ba vị Hồng y thuộc các châu lục và các nền văn hoá khác nhau vào chức vụ luật sư Toà Thượng thẩm Rota: Đức hồng y Oswald Gracias, Tổnggiám mục Mumbai (Ấn Độ); Đức hồng y Lluís Martínez Sistach, nguyên Tổng giám mục Barcelona (Tây Ban Nha); vàĐức hồng y Bechara Boutros al-Rahi, O.M.M., Thuợng phụ Antioch, nghi lễ Maronites (Liban).

Trả lời phỏng vấn của Zenit về ý nghĩa của sự bổ nhiệm này, bà Paloma Garcia Ovejero, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, nói rằng đây không phải là một “vinh dự” đơn thuần nhưng là một “nhiệm vụ thực tế”: “Rõ ràng, Đức Thánh Cha tiếp tục ý tưởng của ngài về việc trợ giúp ‘Giáo hội hoàn vũ’, vì ngài đã uỷ thác cho ba vị hồng y những ‘vai trò đầy tin tưởng’, chính Đức hồng y Gracias còn là thành viên của Hội đồng Hồng y tư vấn.

Vì thế chúng ta thấy được tính phổ quát hơn nữa của Toà Thượng thẩm Rota, một toà án phúc thẩm, đặc biệt trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Ngoài ra mới đây, vào ngày 21-01-2017, khi ngỏ lời với các thẩm phán và luật sư của Toà Thượng thẩm Rota nhân dịp khai mạc Năm tư pháp mới của Giáo hội, Đức Thánh Cha đã kêu gọi phải chuẩn bị hôn nhân cách kỹ lưỡng, để tránh xảy ra những “cuộc hôn nhân vô hiệu và bấp bênh”, và ngài cũng đề nghị có sự đồng hành sau hôn nhân.

Về bản chất, Toà Thượng thẩm Rota là một toà án phúc thẩm, một đàng với tư cách toà cấp hai, xử các vụ án đã được xét xử bởi các toà án thông thường (của giáo phận) mà đơn kháng án tại các toà này đã bị bác, đặc biệt là các đơn xin nhìn nhận tính vô hiệu của hôn nhân. Đây cũng là cấp phúc thẩm của Toà án Giáo hội ở thành phố Vatican.

Đàng khác, Toà Thượng thẩm Rota cũng xử –ở cấp ba và là cấp cuối cùng–, các vụ án đã được các toà phúc thẩm khác xét xử (hoặc ở cấp bốn, chẳng hạn sau khi Toà Thượng thẩm của Toà Sứ thần Toà Thánh ở Tây Ban Nha –là một toà kháng án cấp ba tại Tây Ban Nha– đã xét xử).

(Theo Zenit) 

Minh Đức
Nguồn:phanxico.vn