Clock-Time

Cải tổ truyền thông Vatican phải "Mở ra các cánh cửa"

Đức Ông Dairo Viganò đã nói về cuộc cải tổ diễn ra của các hoạt động truyền thông của Toà Thánh vào Thứ Tư trong một buổi hội thảo...


Vatican, 29/04/2016 - Vị đứng đầu Văn Phòng Truyền Thông của Vatican, Đức Ông Dairo Viganò đã nói về cuộc cải tổ diễn ra của các hoạt động truyền thông của Toà Thánh vào Thứ Tư trong một buổi hội thảo dành cho những nhà truyền thông Công Giáo đang diễn ra tuần này tại Học Viện Giáo Hoàng “Thánh Giá”.

Vượt ra khỏi việc chỉ đơn giản là cải cách các cấu trúc, Đức Ông Viganò nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đổi mới tiến trình đem Tin Mừng của Phúc Âm cho tất cả mọi người. Mỗi đồng tiền được sử dụng trong lãnh vực này, Ngài nói, phải được sử dụng để đảm bảo rằng Tin Mừng và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng chạm đến tâm hồn của hết mọi người. Mục tiêu, Ngài nói, không phải là để thay thế các giáo hội địa phương mà là để hỗ trợ những cộng đồng đang cần đến những sự trợ giúp lớn lao.

Đức Ông Viganò nói về cuộc cải tổ “theo thời gian”, vốn tập trung vào năm nay trong việc sáp nhập gần hơn nữa giữa Đài Phát Thanh Vatican (Vatican Radio) và Trung Tâm Truyền Hình Vatican, mà Ngài là cựu giám đốc. Tiến trình cải cách, Ngài nhấn mạnh, phải vượt ra khỏi việc tô điểm thuần tuý và một sự thay đổi các tên gọi. Thay vào đó việc cải cách phải dẫn đến một sự hiệu quả và tương tác lớn lao hơn ngang qua việc sử dụng các công nghệ, nhưng vẫn không quên những điều đang đối diện với những thách đố truyền thông nghiêm trọng.

Trên hết, Ngài nói, thật thiết yếu để “mở ra các cánh cửa” và chắc rằng chúng ta đang đáp ứng nhũng vấn đề của những người sử dụng của chúng ta, hơn là dự phần vào một bài tập luyện sự tập trung. Trong nỗ lực này, Ngài nói các chìa khoá cần phải được tìm thấy trong việc đào tạo, tái cơ cấu, làm việc chung, tham gia và chia sẻ. Sau cùng, Ngài nhấn mạnh rằng thay vì một lối lãnh đạo kiểu phẩm trật, thì Văn Phòng mới sẽ đặt trọng tâm vào một mạng lưới rộng lớn sử dụng tốt nhất các nguồn lực của các thành viên của Văn Phòng.


Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)
Nguồn: muoianhsang.com