Clock-Time

Chúc mừng Sinh nhật Đức Thánh Cha Phanxicô 81 tuổi

Chúc mừng Sinh nhật Đức Thánh Cha Phanxicô 81 tuổi, ngày 17.12.2017...

TIN GIÁO HỘI

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 81 TUỔINguồn: Vatican-Tiếng Việt