Clock-Time

Đại học Harvard mở các khoá học miễn phí để đẩy lui tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo

Bắt đầu từ hôm nay 01 tháng Ba, khoa Thần học của Đại học Harvard sẽ khai giảng các khoá học trực tuyến miễn phí....
Bắt đầu từ hôm nay 01 tháng Ba, khoa Thần học của Đại học Harvard sẽ khai giảng các khoá học trực tuyến miễn phí về các tôn giáo với mục đích đẩy lui ‘tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo” và giải trừ các đối kháng.

Những ai không tin rằng quan niệm về người phụ nữ trong các tôn giáo đã thay đổi qua các thế kỷ hay không tin rằng việc giải thích một bản văn sách thánh tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử rất riêng biệt, sẽ có thể thử theo học các khoá học miễn phí trên mạng –bằng tiếng Anh– của khoa thần học của Đại học Harvard.

Từ ngày 01 tháng Ba 2016, Đại học danh giá này của Hoa Kỳ sẽ khai giảng một chương trình đào tạo qua mạng dành cho mọi người – tiếng Anh gọi là “MOOC” (Massive Open Online Courses) nhằm mục đích đẩy lui tình trạng ‘thiếu hiểu biết về tôn giáo’ vốn, theo Đại học này, đã trở nên quá phổ biến trên thế giới và sẽ dẫn đến những đối kháng và xung đột.

Bà Diane More, một giảng viên lâu năm tại Trường Thần học của Đại học Harvard và là người phụ trách chương trình MOOC này, giải thích trên tờ báo của Đại học này như sau: “Dù một hiểu biết tốt hơn về tôn giáo tự nó không giải quyết được các vấn đề của thế giới, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ giúp con người tạo nên được những chiếc cầu nối và hiểu biết nhau hơn”.

Chương trình mang tên “Các tôn giáo trên thế giới qua Kinh Thánh của mình” gồm sáu khoá học sẽ được trình bày miễn phí trên mạng từ tháng Ba đến tháng Tám 2016. Trong khoá thứ nhất, học viên khám phá tính đa dạng của các tôn giáo, tôn giáo phát triển và thay đổi ra sao qua dòng thời gian, và tôn giáo ăn sâu vào mọi khía cạnh của kinh nghiệm con người như thế nào. Họ cũng sẽ khám phá những giáo thuyết của các tôn giáo qua lăng kính của sách thánh và quacác chủ đề như giới tính và tình dục, nghệ thuật, bạo lực và hoà bình, khoa học, quyền lực và quyền bính. Các khoá còn lại sẽ bàn riêng từng tôn giáo một: Kitô giáo, rồi đến Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Do Thái giáo.

Các giáo sư của khoa sẽ tập trung đặc biệt vào việc đọc các bản văn thánh và vào các cách chú giải khác nhau có thể rút ra theo các thời đại và văn hoá.

Các khoá học cũng sẽ cho thấy cái nhìn về nam giới và về nữ giới trong các tôn giáo luôn thay đổi ra sao qua các thế kỷ. “Quả thực là không có sự giống nhau trong mỗi truyền thống về các vấn đề liên quan đến giới, giáo sư Diane Moore nhận xét. Ngược lại, người ta nhận thấy có các giải thích khác nhau về vai trò của nam giới và nữ giới được trình bày trong các bản văn thánh”.

Khoa cũng trù tính sẽ đưa lên mạng các tài liệu để trợ giúp các giáo viên dạy môn tôn giáo ở cấp tiểu và trung học. Khoa cũng vừa mới đề xướng một dự án nghiên cứu rộng lớn về cách thức giảng dạy tôn giáo tại các trường tiểu học và các trường trung học Hoa Kỳ, vì hiện nay “chưa có một công trình tìm hiểu đầy đủ về chủ đề này và về cách thức các giáo viên được đào tạo về các vấn đề này”.

Để theo học các khoá học miễn phí này (mỗi khoá kéo dài 4 tuần, mỗi tuần từ 3 đến 5 giờ), học viên cần ghi danh trực tuyến tại địa chỉ: https://www.edx.org/xseries/world-religions-through-scriptures#courses

Theo cùng một cảm hứng này, Collège des Bernardins của Tổng giáo phận Paris, Pháp, cũng đã mở một chương trình MOOC với chủ đề “Từ Cựu ước đến Tân ước”, nhằm khảo sát mối liên kết giữa Cựu ước và Tân ước trong Kinh Thánh Kitô giáo. Chương trình này đã khai giảng vào cuối tháng Giêng vừa qua, dành cho tất cả mọi người, có tín ngưỡng hay không, muốn củng cố kiến thức về Kinh Thánh. 
 
Mai Tâm

Nguồn: http://hdgmvietnam.org/