Clock-Time

ĐGH Phanxicô Tấn Phong Hai Vị Tân Giám Mục

Tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào Sáng Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tấn phong hai vị linh mục lên hàng giám mục: Đức Giám Mục Peter Brian Wells...
Vatican, 21/03/2016 (MAS/SLM) – Tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào Sáng Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tấn phong hai vị linh mục lên hàng giám mục: Đức Giám Mục Peter Brian Wells, được bổ nhiệm ngày 13/02 là tân Khâm Sứ Toà Thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, và Nambibia; và Đức Giám Mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, thư ký Hội Đồng Toà Thánh về Đối Thoại Liên Tôn.
 
Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha nhắc nhớ các tân Giám Mục rằng các Ngài được kêu gọi để trở thành tôi tớ của tất cả mọi người.
 
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dựa trên bài giảng có sẵn trong Nghi Lễ Tấn Phong Giám Mục. Ngài nhấn mạnh rằng khi một vị Giám Mục thi hành sứ vụ của mình, thì đó là chính Đức Kitô đang hành động: “Đức Kitô là Đấng rao giảng, Đức Kitô là Đấng tạo nên Giáo Hội, Đức Kitô là Đấng làm cho Giáo Hội sinh hoa trái, Đức Kitô là Đấng dẫn dắt”.
 
Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các Đức Giám Mục rằng các Ngài là “tôi tớ của tất cả mọi người”, người lớn cũng như người bé mọn, luôn luôn là tôi tớ, luôn luôn là phục vụ người khác.
 
“Đừng quên”, Ngài nói, “rằng nhiệm vụ đầu tiên của một Giám Mục là cầu nguyện...nhiệm vụ thứ hai, loan báo Lời”. Mọi thứ khác sẽ theo sau. Nếu một vị Giám Mục mà không cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, vị ấy chẳng thể làm được việc gì.
 
Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc yêu mến những người mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho sự chăm sóc của vị giám mục, và đặc biệt là các linh mục và phó tế. Họ là những cộng sự viên gần gũi nhất của một Giám Mục, “người thân cận” đầu tiên của vị giám mục. Nếu Vị Giám Mục không học cách yêu mến những người ở gần Ngài nhất, thì Ngài sẽ không thể yêu mến ai.
 
Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các Giám Mục hãy thực sự nhìn vào người tín hữu – không phải chỉ liếc qua, mà hãy nhìn thẳng bằng đôi mắt, để các Ngài có thể nhìn thấy người tín hữu bằng tâm hồn. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của Ngài bằng lời cầu nguyện để Chúa sẽ đồng hành cùng các tân Giám Mục, và trở nên gần gũi với các Ngài trên hành trình mới mà họ đã khởi sự.
 

 
Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)
Nguồn: http://muoianhsang.com