Clock-Time

​Đi tĩnh tâm như Đức Phanxicô

Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng rút lui khỏi lịch trình bận rộn để đi tĩnh tâm. Năm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô và các thành viên Giáo triều Roma sẽ tĩnh tâm ở Casa Divin Maestro, Ariccia, nước Ý
Mười bài Linh Thao

Đức Giáo hoàng và Giáo triều Roma sẽ suy niệm 10 chất vấn này từ Tin mừng.
 
 
Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng rút lui khỏi lịch trình bận rộn để đi tĩnh tâm. Năm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô và các thành viên Giáo triều Roma sẽ tĩnh tâm ở Casa Divin Maestro, Ariccia, nước Ý, từ 06 đến 10 tháng ba.

Cha Ermes Ronchi, thuộc dòng Tôi tớ Đức Mẹ, sẽ hướng dẫn linh thao dựa trên 10 chất vấn từ Tin mừng. Tại sao không cùng với Đức Phanxicô suy niệm 10 vấn đề này?

1_‘Các anh đang tìm gì?’ (Ga 1, 38)

2_‘Tại sao các con sợ? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?’ (Mc 4, 40)

3_‘Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại.’ (Mt 5, 13)

4_‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ (Lc 9, 20)

5_ Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ?” (Lc 7:44)

6_ “Anh em có mấy chiếc bánh?” (Mc 6, 38 / Mt 15, 34)

7_ Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8, 10)

8_ “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20, 15)

9_ “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” (Ga 21, 16)

10_ Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1, 34)


http://phanxico.vn/