Clock-Time

Diễn đàn về kỳ thị chủng tộc, bài ngoại

Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã khai mạc diễn đàn về chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh di cư toàn cầu...


Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã khai mạc diễn đàn về chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh di cư toàn cầu.

Chương trình do Bộ Phát triển nhân bản toàn diện phối hợp với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tổ chức từ ngày 18-20.9.2018 tại Rome. Trong phần khai mạc diễn đàn, Đức Hồng y Turkson nhấn mạnh việc làm thế nào để người nhập cư được chào đón và hòa nhập vào xã hội mới. Ngài lưu ý cần xem xét những vấn đề nảy sinh tại các quốc gia tiếp nhận.

Vị tổng trưởng cũng nêu lên thái độ hiện tại trong xã hội: “Sợ hãi - đến độ trở thành sự thù hận về chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo”. Một mạng lưới liên văn hóa kết nối giữa gia đình, trường học, và các tổ chức xã hội khác, giờ đây đã bị “nỗi sợ” xâm lấn và phá hoại. Câu hỏi mà Đức Hồng y Turkson đưa ra là làm thế nào mà những cấu trúc xã hội này có thể nuôi dưỡng được giá trị của “tình anh em và tình đoàn kết” trong một bầu không khí đầy căng thẳng. Chúa Giêsu, Đấng sinh ra trong cảnh phải “chạy trốn khỏi quê hương”, đã truyền cảm hứng cho chúng ta, ngài chia sẻ.

Đức Hồng y Turkson kết thúc lễ khai mạc: “Tôi hy vọng rằng, sau hội nghị, chúng ta sẽ ra về với một lương tâm đã được làm mới, cùng với triển vọng tốt đẹp hơn.

Nguồn: Vaticannew.va