Clock-Time

ĐTC chuyển quyền quản lý tài sản từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho APSA

ĐTC đã thành lập một ủy ban để trong vòng 3 tháng tới thực hiện các kế hoạch được ngài nêu lên trong thư gửi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin hồi tháng 8. Theo đó, các quỹ tài chính và bất động sản do Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đang quản lý sẽ được chuyển sang cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh (APSA)...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐTC CHUYỂN QUYỀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TỪ PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH SANG CHO APSA

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 5/11, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng vào chiều 4/11, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc họp với sự tham dự của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; Đức tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh; Đức cha Fernando Vergez, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican; Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh; và cha Juan Antonio Guerrero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế.

Ông Bruni cho biết mục đích của cuộc họp là xúc tiến việc áp dụng những điều Đức Thánh Cha đã yêu cầu trong thư được gửi cho Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh vào ngày 25/8, liên quan đến việc chuyển giao quyền quản lý hành chính các quỹ tài chính của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và được kiểm soát bởi Bộ Kinh tế.

Ủy ban chuyển giao và kiểm soát

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết trong cuộc họp đó Đức Thánh Cha đã thành lập “Ủy ban chuyển giao và kiểm soát”, bắt đầu hoạt động với hiệu lực ngay lập tức, để hoàn thành, trong ba tháng tới, các yêu cầu trong thư Đức Thánh Cha gửi Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ủy ban bao gồm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Chủ tịch APSA và Tổng trưởng Bộ Kinh tế.

Tổ chức tốt hơn các hoạt động tài chính và kinh tế

Trong thư gửi Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha giải thích rằng thay đổi là cần thiết để có “cách tổ chức tốt hơn các hoạt động tài chính và kinh tế” trong một “cách quản lý theo mong muốn của mọi người, mang tính Tin Mừng hơn” và “để tránh chồng chéo, phân mảnh hoặc trùng lặp không cần thiết và có hại.”

Phủ Quốc vụ khanh 

Đức Thánh Cha nói thêm rằng dù Phủ Quốc vụ khanh là cơ quan gần gũi và trợ giúp hoạt động của ngài, điểm tham chiếu quan trọng trong đời sống của giáo triều Roma, nhưng “dường như không cần thiết và cũng không phù hợp khi cơ quan này thực hiện các chức năng đã được giao cho các cơ quan trung ương khác”.

Do đó, Đức Thánh Cha yêu cầu Phủ Quốc vụ khanh “chuyển giao quyền quản lý và điều hành tất cả các quỹ tài chính và tài sản bất động sản cho APSA”. Ngài nêu rõ: “Cần phải đặc biệt chú ý đến các khoản đầu tư được thực hiện ở London và quỹ Centurion, mà chúng ta phải thoát ra càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất, xử lý chúng theo cách để loại bỏ mọi rủi ro về uy tín”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng mọi ngân quỹ được Phủ Quốc vụ khanh điều hành cho đến nay sẽ được đưa vào ngân sách hợp nhất của Tòa Thánh. Về vấn đề kinh tế tài chính, Phủ Quốc vụ khanh sẽ hoạt động với ngân sách được phê duyệt thông qua các cơ chế thông thường, với thủ tục như mọi cơ quan trung ương Tòa Thánh, ngoại trừ các vấn đề cần bảo mật, được Ủy ban chỉ định cho mục đích này phê duyệt. (CSR_8116).

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt