Clock-Time

ĐTC truyền chức thánh và đọc Kinh Nữ Vương

ĐTC Phanxicô đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu nhân Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho Ơn gọi
 
ĐTC Phanxicô đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu nhân Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho Ơn gọi, và ngài đã phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế tại Đền thờ thánh Phê-rô hôm Chúa Nhật.

 
 
 
Trong bài chia sẻ, dựa trên những lời huấn dụ việc phong chức thánh cho các tiến chức theo truyền thống của Giáo hội, ĐTC đã mời gọi các tân linh mục hãy “nhớ lịch sử đời mình, món quà của Lời Thiên Chúa ban cho anh em từ mẹ, bà ngoại – như thánh Phao-lô nói, nhờ các giáo lý viên và nhờ toàn thể Giáo hội”.
 
Ngài kêu gọi họ “hãy mang trong mình sự chết của Đức Ki-tô, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô trong một đời sống mới”, đồng thời ngài nhắc nhở họ rằng “nếu không có thập giá, anh em sẽ không bao giờ tìm thấy được Đức Giê-su đích thực; và nếu thập giá không có Đức Giê-su thì thập giá đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì”. ĐTC nhân danh Đức Ki-tô và nhân danh Giáo hội, ngài kêu gọi các tân linh mục “hãy có lòng từ bi thương xót, rất từ bi”
 
Đồng thời, ĐTC Phanxicô nhắc nhở các tân linh mục rằng, họ được tuyển chọn “Được tuyển chọn, đừng quên điều này. Vì Thiên Chúa đã kêu gọi anh em, từng người một”.
 
Tiếp đến, sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường thánh Phê-rô, ĐTC Phanxicô nhắc nhở mọi người hướng đến Ngày Thế giới Cầu cho Ơn gọi, ngài quảng diễn rằng, “chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục và những người sống đời thánh hiến”. Ngài nói: 

Anh chị em thân mến!
 
Tin Mừng hôm nay (Ga 10, 27-30) cho chúng ta biết những tỏ lộ rõ rệt của Chúa Giê-su trong suốt Lễ Cung hiến Đền thờ Giê-ru-sa-lem - được cử hành vào cuối tháng Mười Hai. Người lên Đền thờ Giê-ru-sa-lem, và có lẽ nơi thánh thiêng đã gợi lên cho Người hình ảnh đàn chiên và người mục tử. Chúa Giê-su giới thiệu mình là “Mục Tử Nhân Lành” và Người nói, “chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi” (Ga 10, 27-28).     

 
 
Những lời này giúp chúng ta hiểu rằng không ai có thể coi mình là người theo Đức Giê-su, mà người đó không nghe tiếng của Người. Và “việc lắng nghe này” không nên hiểu theo bề mặt, nhưng trong một thể cách “đã được đính ước trước” - một sự hiểu biết đôi bên đích thực, người đi theo Chúa một cách quảng đại, hy sinh lợi ích cá nhân mà phục vụ nhân loại, việc tự do đáp trả được diễn tả trong những lời, “và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Điều đó liên quan tới sự lắng nghe không chỉ bằng đôi tai không thôi, nhưng là sự lắng nghe của con tim, của chính cõi lòng!   
 
Như vậy, hình ảnh chủ chiên và chiên chỉ ra mối tương quan gần gũi giữa Chúa Giê-su và mỗi người chúng ta. Điều này còn chỉ ra rằng, Chúa Giê-su muốn thiết lập với mỗi người chúng ta một mối liên hệ chặt chẽ và bền lâu. Người là người hướng dẫn, thầy dạy, người bạn, và là hình mẫu của chúng ta, nhưng trên hết Người là Đấng Cứu Độ chúng ta. Sự thực, việc theo Chúa sẽ được Người hứa ban cho ơn cao trọng khi chính Người khẳng định trong đoạn Tin Mừng rằng, “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi” (Ga 10,28). Ai có thể nói như thế? Chỉ Chúa Giê-su mới có thể nói như vậy, bởi vì “bàn tay” của Chúa Giê-su là một cùng với “bàn tay” của Thiên Chúa Cha, và Thiên Chúa Cha là “lớn hơn tất cả” (Ga 10,29). 

Những lời trên giúp chúng ta có một cảm giác hoàn toàn an toàn nhờ lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Cuộc đời chúng ta tràn ngập niềm vui và an bình trong vòng tay yêu thương của Chúa Giê-su và Chúa Cha - nên một duy nhất: một tình yêu duy nhất, một lòng thương xót duy nhất, được biểu lộ một lần là đủ trong hy lễ hiến dâng trên Thánh giá. Đức Ki-tô đã hy sinh mạng sống mình để cứu những con chiên lạc là chúng ta, chính Người đã đưa tất cả tội lỗi trần gian mà treo lên cây Thánh giá hầu xóa bỏ tội lỗi chúng ta. Bằng con đường này, Người đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta, và ban cho chúng ta sự sống dồi dào (x. Ga 10,10)! Mầu nhiệm này được đổi mới trong sự hạ mình tại bàn tiệc Thánh Thể. Ở đó chiên được quy tụ và được nuôi dưỡng; ở đó mọi người trở nên một, giữa Mục Tử Nhân Lành và đoàn chiên.    
 
Nhờ ơn cứu độ mà chúng ta không còn sợ hãi: đời sống chúng ta được cứu chuộc khỏi kiếp trầm luân. Chẳng điều gì và chẳng ai có thể tách chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa Giê-su, bởi vì chẳng điều gì và chẳng ai có thể vượt qua được tình yêu của Ngài. Tình yêu của Chúa Giê-su là tình yêu không thể bị đánh bại. Ma-quỷ, kẻ thù lớn nhất của Thiên Chúa và của thụ tạo cám dỗ bằng nhiều cách để cướp khỏi chúng ta sự sống đời đời. Nhưng ma-quỷ sẽ chẳng làm được gì, nếu chúng ta không mở những cánh cửa lòng mình cho chúng xâm nhập vào, và nghe theo những cám dỗ dối trá của chúng.  
 
Đức Trinh Nữ Maria đã lắng nghe và đi theo tiếng của Mục Tử Nhân Lành cách ngoan ngùy. Xin Mẹ giúp đỡ chúng ta luôn có niềm vui Phục sinh và biết mở lòng mình ra đón nhận lời mời gọi của Chúa Giê-su, hầu trở thành môn đệ của Người, và để luôn sống trong niềm tin chắc được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha. 

Tác giả bài viết: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ 
Nguồn tin: News.va

gpbuichu.org