Clock-Time

Dự án "làng Đức Giáo hoàng Phanxicô" ở Trung phi

Một ngôi làng mang tên “Đức Giáo hoàng Phanxicô” sẽ là nơi gặp gỡ của các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Cộng hòa Trung Phi...
TIN GIÁO HỘI

DỰ ÁN

"LÀNG ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ" Ở TRUNG PHI


Một ngôi làng mang tên “Đức Giáo hoàng Phanxicô” sẽ là nơi gặp gỡ của các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Cộng hòa Trung Phi. Dự án đang được phái đoàn các chuyên viên về Trung phi của Vatican nghiên cùng với Chương trình của các tôn giáo của Trung phi nghiên cứu.

Martin Nkafo Nkamitia, giám đốc phân bộ Nghiên cứu cỗ võ văn hóa Trung phi và chủ tịch phái đoàn các chuyên viên Vatican về Trung phi nhắc lại: “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định Bangui là thủ đô tinh thần của nhân loại. Ngài đã mở cửa Năm Thánh ở Bangui. Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Cửa Thánh được mở bên ngoài Vatican. Đó là những cảm thức không thể bỏ qua. Bởi thế chúng tôi đã nghĩ đén việc thành lập một ngôi làng, nơi có thể là điểm gặp gỡ của các cộng đồng tôn giáo ở Trung Phi, để ghi nhớ cuộc viếng thăm Trung phi của Đức Thánh Cha.”
 
Dự án làng “Đức Giáo hoàng Phanxicô” đã được trình lên tổng thống Trung phi và thị trưởng Bangui trong dịp bổ nhiệm của Đức hồng y Dieudonné Nzapalainga.
 
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thăm Trung phi từ ngày 29-30/11/2015 và đã để lại một kỷ niêm tại quốc gia này, đặc biệt trên bình diện các mối tương giao liên tôn, nhờ cuộc viếng thăm ấn tượng những người di dân tụ họp trong đền thờ Hồi giáo chính của khu PK5.

Nguồn: conggiao.info