Clock-Time

Dự án “Nhà ở xã hội Xanh” cho người nghèo

Đức cha Nicholas DiMarzio, Giám mục Brooklyn (Mỹ) đã đến Vatican để thảo luận về dự án “Nhà ở xã hội Xanh” nhằm tìm cách cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư....

Đức cha Nicholas DiMarzio, Giám mục Brooklyn (Mỹ) đã đến Vatican để thảo luận về dự án “Nhà ở xã hội Xanh” nhằm tìm cách cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư và những người cao tuổi có thu nhập thấp.

Đây là chương trình do Công giáo và Phật giáo chung tay thực hiện ở các thành phố của Mỹ như Brooklyn, Chicago và Los Angeles. Tại Vatican, các vị đại diện của dự án đã gặp gỡ Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại liên tôn và Đức cha DiMarzio đã yết kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Vị giám mục của Brooklyn cho biết: “Chúng tôi đến đây để trình bày với Đức Thánh Cha về ý nguyện của Đức Hồng y quá cố Jean-Louis Tauran: liệu chúng ta có thể làm được gì để thực hiện thông điệp Laudato si’? Đức Hồng y Tauran muốn có ‘ngôi nhà xanh’, điều liên quan trực tiếp đến thông điệp này, và ngài muốn hướng trực tiếp đến người nghèo. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành dự án, quy tụ được cả 3 điểm: đối thoại tôn giáo, bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khốn khó”.

Ba năm trước, đại diện Công giáo và Phật giáo cũng đã đến Vatican để thảo luận về vấn đề tăng cường sự liên kết, hỗ trợ nhau giữa các cộng đồng đức tin khác nhau, đặc biệt đối với trẻ em và người già. Giờ đây, hai bên đã đưa ý tưởng vào thực tế khi tiến hành thực hiện dự án cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư và những người cao tuổi có thu nhập thấp. Đức cha DiMarzio đã trình bày với Đức Phanxicô về dự án này.

Nguồn: hdgmvietnam.com