Clock-Time

Đức hồng y Baldisseri: “Thượng Hội đồng Giám mục sẽ không bàn về việc truyền chức cho những người nam đã lập gia đình”

Đức hồng y Lorenzo Baldisseri đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn một mực cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới...
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐỨC HỒNG Y BALDISSERI:

"THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

SẼ KHÔNG BÀN VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC

CHO NHỮNG NGƯỜI NAM ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH"


WHĐ (16.01.2017) – Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã bác bỏ ý kiến cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về người trẻ và ơn gọi, sẽ bàn về vấn đề truyền chức cho những người nam đã lập gia đình.

Hôm thứ Sáu 13-01-2017, Đức hồng y Lorenzo Baldisseri đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn một mực cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới có thể thảo luận vấn đề “viri probati”* và việc truyền chức cho những người đàn ông đã lập gia đình.

“Đây là một Thượng Hội đồng về người trẻ, nên sẽ không bàn về viri probati”, đó là lời giải thích của Đức hồng y Baldisseri với các phóng viên của Pháp bên lề cuộc họp báo giới thiệu Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ diễn ra vào tháng Mười 2018 tại Vatican.

Theo nhiều nhà bình luận ở Vatican, tại Thượng Hội đồng Giám mục này, có thể Đức Thánh Cha sẽ có kế hoạch bàn về vấn đề truyền chức cho những người nam đã lập gia đình, và theo họ là để giải quyết cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục.
Tuy nhiên, mặc dù Bản câu hỏi công bố hôm thứ Sáu 13-01 tại Vatican có nói đến tất cả các ơn gọi (hôn nhân, linh mục, đời sống thánh hiến...), nhưng chỉ hoàn toàn tập trung vào những người trẻ (16-29 tuổi) và sự phân định ơn gọi, chứ không dành chỗ cho đề tài viri probati.

“Không có vấn đề nào khác ngoài vấn đề người trẻ và sự phân định ơn gọi”

Đức hồng y Baldisseri nói: “Chắc chắn Thượng Hội đồng Giám mục cũng sẽ bàn về vấn đề độc thân, đó là một trong những chọn lựa mà người trẻ được mời gọi thực hiện: chọn đời sống gia đình, linh mục, hay đời sống thánh hiến. Không có vấn đề nào khác ngoài vấn đề người trẻ và sự phân định ơn gọi. Chúng tôi sẽ thảo luận về những lựa chọn mà những người trẻ sẽ phải thực hiện, chứ không phải là sự lựa chọn đã thực hiện!”

(La Croix)
Nguồn: hdgmvietnam.org