Clock-Time

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận việc tuyên thánh cho Chân phước Titus Brandsma

Hôm qua, thứ năm, 25/11/2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan tin về việc Đức Thánh Cha đã chuẩn nhận phép lạ do việc chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma. Việc chuẩn nhận này cho phép vị tử đạo Titus Brandsma ở Dachau sẽ được tuyên Thánh.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận việc tuyên thánh cho Chân phước Titus Brandsma

Hôm qua, thứ năm, 25/11/2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan tin về việc Đức Thánh Cha đã chuẩn nhận phép lạ do việc chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma. Việc chuẩn nhận này cho phép vị tử đạo Titus Brandsma ở Dachau sẽ được tuyên Thánh.

Trong buổi tiếp kiến với Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh ban hành Sắc lệnh liên quan đến phép lạ, được cho là nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma.

Titus Brandsma (tên khai sinh là Anno Sjoerd), linh mục và thành viên của Dòng Cát Minh, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1881 tại Bolsward, Hà Lan. Titus Brandsma bị giết vì hận thù đức tin vào ngày 26 tháng 7 năm 1942 tại Trại tập trung Dachau, Đức.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì kết quả khả quan đã đạt được và tiếp tục cầu nguyện với Chúa, hy vọng rằng lễ tuyên thánh cho Chân phước Titus Brandsma sẽ sớm được thực hiện.

Nguồn:CITOCVatican News

Nguồn: Trang Tin Dòng Cát Minh