Clock-Time

Đức Thánh Cha Phanxicô: Dân của Chúa sẽ đau khổ khi Các Giám Mục không cầu nguyện

Nhiệm vụ của Giám Mục là cầu nguyện và loan báo Chúa Giêsu Phục Sinh

 
(Radio Vatican) Nhiệm vụ của Giám Mục là cầu nguyện và loan báo Chúa Giêsu Phục Sinh; nếu một Giám Mục không cầu nguyện và không loan báo Tin Mừng, nhưng chỉ chú tâm vào việc khác, dân của Thiên Chúa sẽ bị đau khổ. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ với các tín hữu tham dự thánh lễ sáng thứ Sáu hàng ngày tại Casa Santa Marta.
 
Trong ngày Tin Mừng hôm nay (Mc 3, 13-19) cho biết lý do tại sao Chúa Giêsu đã chọn Nhóm Mười Hai Tông đồ "để được ở với Ngài và được sai đi rao giảng và với quyền trừ quỷ." Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Nhóm Mười Hai là các Giám Mục đầu tiên." Sau cái chết của Giuđa, Mátthia được bầu chọn như "là sự phong chức Giám Mục đầu tiên của Giáo Hội." Và Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, "các Giám Mục là những cột trụ của Giáo Hội," được gọi để làm chứng nhân cho sự Phục Sinh của Chúa Giêsu:
 
"Chúng tôi, các Giám Mục có trách nhiệm này là trở nên các chứng nhân: Các chứng nhân cho một sự thật là Chúa Giêsu vẫn đang sống, là Chúa Giêsu đã sống lại, là Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta, là Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta, là Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì chúng ta, là Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, là Chúa Giêsu luôn luôn đón nhận chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Hãy là chứng nhân. Cuộc sống của chúng ta phải là chứng nhân. Một chứng nhân đích thực cho sự Phục Sinh của Chúa Kitô."
 
Các Giám Mục có hai nhiệm vụ là: cầu nguyện và rao giảng
 
"Nhiệm vụ đầu tiên của một Giám Mục là ở với Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Nhiệm vụ trước nhất này của Giám Mục không phải là chuẩn bị cho các kế hoạc Mục vụ…  không, không. Phải cầu nguyện: Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là trở nên nhân chứng. Nghĩa là rao giảng. Rao giảng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Hai nhiệm vụ này không luôn dễ dàng, nhưng đó chính là hai nhiệm vụ làm nên trụ cột vững chắc cho Giáo Hội. Nếu các cột này bị suy yếu vì chính Giám Mục không cầu nguyện hay cầu nguyện ít, hay quên cầu nguyện; hoặc vì chính Giám Mục không rao giảng Tin Mừng và thay vào đó là những quan tâm đến các thứ khác, thì Giáo Hội cũng sẽ bị suy yếu; Điều này làm Giáo hội đau khổ. Dân của Chúa bị đâu khổ, bởi vì các cột trụ suy yếu."
 
Đức Thánh Cha nói "Giáo Hội mà không có Giám mục, Giáo Hội không hoạt động." Vì thế, tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho các Giám Mục của chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận, như một "nghĩa vụ của tình yêu, một nghĩa vụ của những người con kính trọng cha, là nghĩa vụ của những người anh em nhờ đó gia đình luôn hiệp nhất trong việc làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đang sống và phục sinh."
 
"Hãy cầu nguyện cho chúng tôi là những Giám mục: chúng tôi cũng yếu đuối."
 
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho "chúng tôi, là những Giám mục, bởi vì chúng tôi cũng là tội nhân; chúng tôi cũng có những yếu đuối. Chúng tôi cũng có sự nguy hiểm của Giuđa: vì ông cũng đã được chọn như một cột trụ. Chúng tôi cũng có sự liều mình nếu không cầu nguyện, nếu chỉ làm cái gì khác thay vì loan báo Tin Mừng và xua trừ ma quỉ... Hãy cầu nguyện, để các Giám Mục trở nên như lòng Chúa Giêsu mong muốn, nhờ đó tất cả chúng tôi nên nhân chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Dân của Thiên Chúa hãy cầu nguyện cho các Giám mục. Trong mỗi Thánh Lễ chúng ta cầu nguyện cho các Giám mục. Chúng ta cầu nguyện cho Phêrô, người đứng đầu của Giám Mục đoàn, và chúng ta cầu nguyện cho Giám Mục địa phương của chúng ta. Nhưng điều này chưa đủ: chúng ta phải nhắc đến tên, và nhiều lần chúng ta cầu nguyện như một thói quen, và chúng ta hãy tiếp tục làm thế. Hãy cầu nguyện cho các Giám Mục với trọn trái tim của chúng con! Hãy cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin gìn giữ Đức Giám Mục của chúng con; gìn giữ tất cả các Giám Mục, và xin ban cho chúng con những Giám Mục là những con người của cầu nguyện thực sự - Các Giám Mục là người cầu nguyện và các Giám Mục là người giúp đỡ chúng con để hiểu biết Tin Mừng, nhờ đó chúng con xác tín rằng Chúa là Đấng đang sống và đồng hành với chúng con.”
 
(từ Radio Vatican)
LM. Lê Quang Tuyến, chuyển ngữ từ : http://www.news.va/en/news/francis-gods-people-suffer-if-their-bishops-fail-t