Clock-Time

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy Cầu Nguyện Luôn, Đừng Nản Lòng

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng cầu nguyện không phải là chiếc đũa thần kỳ diệu, cầu nguyện cần một sự kiên trì bền bỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa luôn, hãy kiên trì cầu nguyện và không được mệt mỏi
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NẢ
N LÒNG.


 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng cầu nguyện không phải là chiếc đũa thần kỳ diệu, cầu nguyện cần một sự kiên trì bền bỉ.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa luôn, hãy kiên trì cầu nguyện và không được mệt mỏi nản chí vì Chúa luôn đáp lời chúng ta cầu xin.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu về thực tại của chúng ta khi ngài tiếp tục bài giảng về Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và nhắc về dụ ngôn của Chúa: “Vị quan tòa bất công và bà góa”.

Đức Thánh Cha đã gợi cho chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng ngay cả một quan tòa vô lương tâm thì cuối cùng cũng phải trả lại công lý cho người phụ nữ nghèo khổ kia bởi vì tính kiên trì bền bỉ của bà.

“Thiên Chúa cũng đảm bảo với chúng ta rằng Ngài không chỉ lắng nghe lời chúng ta nguyện cầu, mà Ngài luôn nhanh chóng đáp lời nguyện xin của chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ. Qua dụ ngôn này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích Chúa Giêsu đã nhắc chúng ta “phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa và đừng bao giờ nản lòng”.

“Tất cả chúng ta ai cũng đã trải nghiệm những phút giây mệt mỏi và chán nản, đặc biệt là khi lời cầu xin của chúng ta dường như không được nhậm lời. Nhưng Chúa Giêsu luôn đảm bảo với chúng ta: Không như vị quan tòa bất công kia, Chúa luôn nhanh chóng đáp lời con cái Ngài, mặc dù điều này không có nghĩa là những gì chúng ta cầu xin nhất thiết phải được thực hiện vào thời điểm và cách thức chúng ta mong muốn.

“Lời cầu nguyện không phải là chiếc đủa thần kỳ diệu! Cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta vững lòng tin vào Thiên Chúa, tín thác vào Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta không thể hiểu được thánh ý của Người”.

Tin Mừng cho chúng ta hiểu rằng chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha. Chính lời cầu nguyện mãnh liệt của Ngài trong vườn Cây Dầu là mẫu gương cầu nguyện cho chính chúng ta. Chính mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải dâng lên Chúa lời cầu xin của chúng ta với lòng tin cậy và sự phó thác tuyệt đối vào thánh ý Chúa Cha.

Băn khoăn lo lắng về nỗi thống khổ sắp xảy đến với mình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha xin Ngài cất đi chén đắng nhưng Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Mặc dù Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha cất chén đắng nhưng vẫn cầu xin Chúa Cha hãy thực thi theo thánh ý của Ngài. Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác và chấp nhận theo thánh ý của Chúa Cha. Đức Thánh Cha giải thích “mục đích của lời cầu nguyện chỉ là điều thứ yếu, điều chính yếu và trên hết của lời cầu nguyện là sự tương quan với Chúa Cha”.

“Đây là những ơn ích mà lời cầu nguyện đã mang đến cho chúng ta. Đó là sự biến đổi những ước muốn của chúng ta theo thánh ý Chúa bất kể điều chúng ta xin là gì, vì những gì chúng ta cầu xin trước hết là mối tương quan mật thiết với Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng dụ ngôn về vị quan tòa bất công và bà góa được kết thúc với một câu hỏi rất sắc xảo: “Khi nào Con Người ngự đến và Người sẽ tìm thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự kiên trì bền bỉ trong cầu nguyện sẽ giúp chúng ta giữ vững lòng tin, giúp chúng ta luôn kiên vững và mạnh mẽ trong đức tin của mình”. Theo lời Đức Thánh Cha, qua lời cầu nguyện, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa - “Đấng như Người Cha nhân từ luôn đổ tràn tình yêu và lòng thương xót cho chúng chúng ta, và Ngài luôn sẵn sàng nghe tiếng chúng ta cầu xin và sẽ hiện diện để hộ phù con cái của Ngài”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đốc thúc mọi tín hữu hãy đến và cầu xin cùng Thiên Chúa, ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ, luôn kiên trì bền vững trong đức tin như bà góa trong dụ ngôn. 


https://zenit.org/articles/pope-at-general-audience-pray-always-without-ceasing/

Maria An Bình