Clock-Time

Đức Thánh Cha Thay Đổi Tự Sắc Thứ Năm Tuần Thánh Sẽ Bao Gồm Hết Mọi Thành Phần Dân Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố một tự sắc thay đổi cách mà Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh sẽ được cử hành.


 

Vatican, 22/01/2016 (MAS/SLM) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố một tự sắc thay đổi cách mà Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh sẽ được cử hành.
 

Tự sắc nói rằng nghi thức rửa chân cần phải bao gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa, được công bố vào Thứ Năm bởi Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích và được ký bởi bộ trưởng, Đức Hồng Y Robert Sarah.
 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng viết một lá thư cho ĐHY Sarah mà trong đó Ngài nói rằng “sau khi suy xét cẩn thận”, Ngài đã quyết định thực hiện sự thay đổi đối với Nghi Lễ Rôma.
 

Cụ thể Ngài nói phần phải được bổ sung là phần quy định vốn giới hạn nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh chỉ dành cho đàn ông.
 

Vì thế, theo tự sắc, phần quy định giờ đây sẽ là “Những người được tuyển chọn trong Dân Chúa” thay vì “Những người đàn ông được tuyển chọn”.
 

“Các mục tử - tự sắc đã điều chỉnh viết – có thể chọn một nhóm các tín hữu đại diện cho sự đa dạng và hiệp nhất của mọi thành phần Dân Chúa. Nhóm này có thể bao gồm những người nam và nữ, và lý tưởng là người trẻ và già, người khoẻ mạnh và đau yếu, các giáo sĩ, những người thánh hiến và người giáo dân”.
 

Trong thư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Ngài thực hiện những thay đổi “để việc ấy thể hiện ý nghĩa đầy đủ hơn nữa cho cử chỉ của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, sự trao ban Chính Ngài cho đến cùng để cứu độ thế giới, lòng bác ái vô biên của Ngài”.
 

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)
http://muoianhsang.com/