Clock-Time

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục.

tin giáo hội hoàn vũ
Gia hạn giai đoạn thứ nhất
tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-10-2021) - Hôm 29 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thông báo quyết định kéo dài giai đoạn thứ nhất trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI cho đến ngày 15 tháng Tám năm 2022, thay vì đến tháng Tư năm 2022, như đã ấn định trước đây.

Thông cáo cho biết: "Nhiều thông tin được các Hội đồng Giám mục và các giáo phận gửi về trong những tuần lễ đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục này, thực là một sự xác nhận đáng khích lệ về những người đang dấn thân trong Giáo hội để cử hành giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục, với chủ đề là: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng". Giai đoạn này hệ tại tham khảo ý kiến dân Chúa. Chúng tôi thực sự ghi ơn về tất cả những điều đó."

Trong thời kỳ này, chúng tôi đã nhiều lần nghe từ nhiều phía lời thỉnh cầu kéo dài thời hạn của giai đoạn đầu tiên của hành trình công nghị, để dân Chúa được nhiều cơ hội hơn cảm nghiệm về sự lắng nghe và đối thoại".

Ý thức rằng một Giáo hội đồng hành là một Giáo hội lắng nghe, xét vì giai đoạn thứ I này là thiết yếu cho tiến trình công nghị, và cứu xét những lời thỉnh cầu, luôn tìm kiếm thiện ích của Giáo hội, nên Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục đã quyết định gia hạn giai đoạn này đến ngày 15 tháng Tám năm tới, là hạn chót để trình bày những tổng hợp của cuộc tham khảo ý kiến từ phía các Hội đồng Giám mục, các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương tự quản và các tổ chức khác của Giáo hội".

(Sala Stampa 29-10-2021)