Clock-Time

Giám mục phụ tá Los Angeles phê bình việc bầu một người vô thần làm chủ tịch hội tuyên uý đại học Harvard

Hôm 1/9/2021, Đức cha Robert Barron, Giám mục phụ tá của Los Angeles, phê bình việc bầu chọn ông Greg Epstein, một người xưng mình là vô thần, làm “tuyên úy trưởng” của Hiệp hội Tuyên úy của đại học Harvard. Ngài nhận định rằng sự việc này thể hiện “sự đầu hàng hoàn toàn và đáng khinh thường của các tuyên uý của đại học.”...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

GIÁM MỤC PHỤ TÁ LOS ANGELES PHÊ BÌNH VIỆC BẦU MỘT NGƯỜI
VÔ THẦN LÀM CHỦ TỊCH HỘI TUYÊN UÝ ĐẠI HỌC HARVARD

Hồng Thủy - Vatican News

Theo New York Times, hơn 40 tuyên úy thuộc các hệ phái tôn giáo khác nhau của Hiệp hội tuyên úy và phục vụ sinh viên Đại học Harvard đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ việc bầu chọn ông Greg Epstein, một tuyên úy vô thần và theo chủ nghĩa nhân văn.

Trong bài viết đăng trên New York Post, Đức cha Barron, người sáng lập mạng truyền thông Công giáo Word on Fire, nhận định: “Nếu một người vô thần công khai được xem là tuyên uý, là người hướng dẫn nghi thức tôn giáo trong một nhà nguyện, thì rõ ràng là ‘tôn giáo’ hoàn toàn không có ý nghĩa gì”.

Theo Trung tâm Công giáo Harvard, vai trò của ông Epstein, như tuyên uý linh hoạt, là về hành chính và không có ảnh hưởng gì về sứ vụ tuyên uý ở Harvard. Nico Quesada, giám đốc marketing và truyền thông ở Trung tâm Công giáo Harvard, khẳng định: “Thực sự ông không có ảnh hưởng nào ngoài việc ông có chức danh chủ tịch các Tuyên úy Harvard và ông là người liên lạc giữa nhóm đó và chủ tịch của Harvard”. Ông Epstein cũng sẽ triệu tập tất cả các tuyên úy của trường đại học khi họ có vấn đề cần thảo luận.

Đức cha Barron đã thúc giục các tuyên úy tôn giáo ở Harvard, những người đã bầu chọn một người vô thần để lãnh đạo hiệp hội của họ, “bày tỏ một tí lòng tự trọng. Là một tuyên úy thì ít nhất có liên quan đến việc thờ phượng Thiên Chúa - và không nên xấu hổ khi nói điều đó”.

Đức cha nói thêm: “Quan điểm của tôi là việc tương đối hóa giáo lý, bằng những bước đi đều đặn trong suốt hai thế kỷ, dẫn đến tình hình ở Harvard ngày nay: Ngay cả yếu tố quan trọng nhất của giáo lý - niềm tin vào Thiên Chúa - cũng không còn quan trọng”. (CNA 01/09/2021)

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt