Clock-Time

Giáo hội loan báo Tin mừng cho người nghèo

Chúa Nhật (24/01), trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin...
2016-01-24 Vatican Radio
 
Chúa Nhật (24/01), trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô đã quảng diễn ý từ Bài Tin Mừng Chúa Nhật thuật lại việc Chúa Giê-su đã giảng dạy trong hội đường tại quê hương Na-za-rét của Ngài như thế nào. Chúa Giê-su đọc một đoạn trích từ sách ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Chính Chúa Giê-su là người đầy Thần Khí mà ngôn sứ Isaia đã loan báo. Đức Giê-su nói tiếp “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. 
 
ĐTC quảng diễn: Đây là sứ vụ của Đức Giê-su, và cũng là sứ vụ của Giáo hội: Là rao giảng Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Dẫu rằng Tin Mừng được loan truyền cho hết mọi người, nhưng dầu sao Đức Giê-su vẫn ưu ái cho “những người ở xa nhất, những người chịu cảnh ốm đau bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi”. Ngài nói tiếp “Người nghèo hèn chính là tâm điểm của của Tin Mừng”.
 
Nhưng phải làm gì để loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn? Thưa: Đó là phải “gần gũi với họ, phục vụ họ với niềm vui của Tin Mừng, giải thoát họ khỏi cảnh áp bức bóc lột, và làm tất cả những điều đó nhân Danh và với Thần Khí của Đức Ki-tô, vì Chúa Giê-su chính là Tin Mừng của Thiên Chúa, Ngài là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, và là Sự giải thoát của Chúa Cha gửi đến cho nhân loại”. ĐTC hỏi “Liệu chúng ta đã quan tâm ưu tiên loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn trong các giáo xứ, hội đoàn và các phong trào của Giáo hội hay chưa? Chúng ta đã đi theo sự hoạch định của Thiên Chúa chưa?”.
 
Mang Tin Mừng đến cho người nghèo hèn sẽ không giống như trợ cấp xã hội, hay hoạt động chính trị, nhưng chúng ta “phải làm với sức mạnh Tin Mừng của Thiên Chúa – Người có thể hoán cải cõi lòng, chữa lành mọi vết thương đau, biến đổi các mối liên hệ xã hội và con người theo nguyên lý của tình yêu”.
 
ĐTC tóm lại bài huấn dụ với lời cầu nguyện cùng Đức Maria “Mẹ của những nhà truyền giáo”. “Lạy Mẹ Maria xin giúp chúng con thấy được sự đói khát Tin Mừng của con người đang hiện diện trong thế giới hôm nay, đặc biệt trong tâm hồn và cả thể xác của những người nghèo hèn –Nhờ đó làm cho mỗi người chúng con, toàn thể cộng đoàn chúng con trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Ki-tô đã ban tặng cho chúng con”. 
 
Dưới đây là bản văn chi tiết Bài huấn dụ:
 
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày tốt lành!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước khi trình bày lời loan báo của Chúa Giê-su Na-za-rét, thánh sử Lu-ca đã tóm tắt hoạt động loan báo Tin Mừng. Đó là công việc mà Chúa Giê-su cần có sức mạnh của Thánh Thần: Lời của Ngài là nền tảng, vì lời đó làm tỏ lộ ý nghĩa của Thánh Kinh. Đó là một lời có uy quyền, vì Ngài ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh (x. Mc 1,27). Đức Giê-su khác hẳn với các kinh sư, thầy dạy trong thời của Ngài. Ví dụ: Chúa Giê-su không mở một trường học dạy Lề Luật, nhưng Ngài đi khắp nơi để giảng dạy: Trong các hội đường, ngoài phố xá, nơi các gia đình. Chúa Giê-su cũng khác với Gio-an Tẩy Giả công bố thời kỳ xét xử của Thiên Chúa sắp đến, trong khi Chúa Giê-su lại loan báo về sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
 
Và bây giờ chúng ta tưởng tượng mình cũng đi vào bên trong hội đường Na-za-rét, ngôi làng nơi Chúa Giê-su đã sống cho đến tận khi Ngài 30 tuổi. Và điều diễn ra trong hội đường hôm nay là một biến cố quan trọng, mô tả toàn bộ sứ vụ của Chúa Giê-su. Ngài đã đứng lên và đọc Kinh Thánh. Chúa Giê-su mở cuộn sách ngôn sứ Isaia và gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Sau đó, Ngài thinh lặng ít phút và ai lấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài, Đức Giê-su nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.
 
Để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo hèn thì đây là sứ vụ của Chúa Giê-su mà theo những gì mà chính Ngài đã nói; đây cũng là sứ vụ của Giáo hội và của mỗi người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trở thành ki-tô hữu đồng nghĩa với việc trở thành một nhà truyền giáo. Để loan báo Tin Mừng bằng lời nói và bằng đời sống là nhiệm vụ cơ bản của cộng đoàn Ki-tô hữu và của mỗi thành viên của cộng đoàn. 
 
Điều này chính Chúa Giê-su đã hứa sẽ loan báo Tin Mừng cho hết mọi người, không loại trừ bất ai, và như vậy Ngài đã ban đặc ân cho những người xa xôi nhất, những người chịu cảnh ốm đau bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi.
 
Nhưng chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn có nghĩa là gì? Thưa: Đó là gần gũi với họ, phục vụ họ với niềm vui của Tin Mừng, giải thoát họ khỏi những áp bức bóc lột, và làm tất cả những điều này với Thần Khí của Đức Ki-tô, vì Ngài chính là Tin Mừng của Thiên Chúa, Ngài là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, là Sự giải thoát của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giầu có. Bản văn trích sách ngôn sứ Isaia được củng cố thêm nhờ uy quyền của Chúa Giê-su, cho thấy việc loan báo Đấng Mesia của triều đại Nước Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta. Lời loan báo ấy đặc biệt hướng đến những người bị gạt ra bên lề, những người bị tù đầy, những người bị áp bức.
 
Có lẽ trong thời của Chúa Giê-su thì những người này không phải là tâm điểm của cộng đoàn tín hữu. Và chúng ta có thể tự hỏi lòng mình: Hôm nay, trong các cộng đoàn xứ đạo, các đoàn hội của mình, và trong các phong trào, liệu chúng ta có thật sự trung thành theo ý định của Thiên Chúa chưa? Rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo hèn có phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta chưa? Sự quan tâm không phải giúp đỡ như những việc giúp đỡ xã hội, càng không phải như các hoạt động chính trị. Đây là một công việc để trao ban sức mạnh Tin Mừng của Thiên Chúa – Người có thể hoán cải mọi cõi lòng, chữa lành mọi thương đau, biến đổi những mối liên hệ xã hội và con người theo nguyên lý của tình yêu. Thật vậy, người nghèo hèn chính là tâm điểm của Tin Mừng.
Xin Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ của những nhà truyền giáo, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết vì sự đói khát Tin Mừng của con người trong thế giới hôm nay, đặc biệt nơi tâm hồn và cả thể xác của những người nghèo hèn đau khổ. Xin cho mỗi người chúng con biết làm cho cộng đoàn Ki-tô hữu trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Ki-tô đã ban tặng cho chúng con.
 
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ 
Nguồn tin: News.va
Nguồn:  http://gpbuichu.org/news/TIN-GIAO-HOI-HOAN-VU-73/Giao-hoi-loan-bao-Tin-mung-cho-nguoi-ngheo-2502.html#sthash.jjtY4RuI.dpuf