Clock-Time

Giáo Hội sẽ có thêm bảy vị thánh mới

Chúa Nhật, ngày 16/10/2016, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô sẽ phong thánh cho bảy vị Chân Phước thuộc năm quốc gia khác nhau.
TIN GIÁO HỘI

GIÁO HỘI SẼ CÓ THÊM BẢY VỊ THÁNH MỚI
 
 

Chúa Nhật, ngày 16/10/2016, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô sẽ phong thánh cho bảy vị Chân Phước thuộc năm quốc gia khác nhau. Cho dù sống ở những thời điểm khác nhau và sống trong các xã hội cũng khác nhau, nhưng các ngài lại có nhiều điểm tương đồng.
 

Salomone Leclerq, người Pháp, và José Sánchez del Río, người Mê-xi-cô, là những vị tử đạo. Salomone Leclerq bị xử trảm trong cuộc Cách mạng Pháp; José Sánchez del Río bị giết lúc 14 tuổi trong Chiến tranh Cristero tại Mê-xi-cô năm 1928.

Hai linh mục người Ý, Lodovico PavoniAlfonso Maria Fusco, rất tốt lành vì sự phục vụ vô điều kiện mà các ngài dành cho trẻ em mồ côi và những người nghèo khổ trong thế kỷ thứ 19 và 20.

Elizabeth Chúa Ba Ngôi là một nữ tu dòng Carmelite và là một nhà thần bí người Pháp. Elizabeth qua đời lúc 26 tuổi.

José Gabriel del Rosario Brochero, vốn được biết đến như “vị linh mục Gaucho,” thực sự nổi bật vì ngài đã cưỡi ngựa đến khắp các miền quê của Argentina để giúp đỡ những ai bệnh tật và cùng khốn.

Vị thánh cuối cùng của nhóm là Manuel González García, người Tây Ban Nha. Vị linh mục đạo hạnh này đã mang đến một luồng khí mới trong việc tôn sùng Thánh Thể vào giữa thể kỷ 20 tại Tây Ban Nha.

Nguồn: dongten.net