Clock-Time

GIỚI THIỆU SỨ ĐIỆP MÙA CHAY VÀO NGÀY 24/2/2022

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được giới thiệu ở Vatican vào ngày 24/2/2022. Sứ điệp có câu chủ đề lấy từ Thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Galát : « Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người » (6, 9-10).

Tin giáo hội hoàn vũ
GIỚI THIỆU SỨ ĐIỆP MÙA CHAY VÀO NGÀY 24/2/2022

Tý Linh theo ZENIT

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được giới thiệu ở Vatican vào ngày 24/2/2022. Sứ điệp có câu chủ đề lấy từ Thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Galát : « Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người » (6, 9-10).


Đức ông Mario Riboldi

Sứ điệp sẽ được giới thiệu bởi nữ tu Alexandra Smerilli, F.M.A., quyền thư ký của Bộ thăng tiến sự phát triển con người toàn diện ; Đức Hồng y Francesco Montenegro, nguyên Tổng Giám mục của giáo phận Agrigente (Ý) và là thành viên của Bộ này ; và cha Massimo Mostioli thuộc giáo phận Pavie (Ý), dấn thân mục vụ người Roms và Sintis trong khuôn khổ kinh nghiệm tình huynh đệ được phát động bởi Đức ông Mario Riboldi (21/1/1929- 8/6/2021).