Clock-Time

Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 17

Khoá họp thứ 17 của Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 vị diễn ra tại Vatican từ thứ Hai 12-12 đã kết thúc hôm thứ Tư 14-12. Cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh...
TIN GIÁO HỘI

HỘI ĐỒNG HỒNG Y TƯ VẤN

KẾT THÚC KHOÁ HỌP THỨ 17
 
Khoá họp thứ 17 của Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 vị diễn ra tại Vatican từ thứ Hai 12-12 đã kết thúc hôm thứ Tư 14-12. Cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, ông Greg Burke, đã tổ chức họp báo để thông tin cho các nhà báo về công việc các Đức hồng y đã thực hiện trong khoá họp.

Có hai chủ điểm được coi là đường hướng cho việc cải tổ các cơ quan trong Giáo triều: lực đẩy truyền giáo và tính công nghị.

Các Đức hồng y đã đúc kết việc xem xét các cơ quan khác (Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ, Bộ Phong thánh và Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo), và trình lên Đức Thánh Cha đề nghị cuối cùng của các ngài.

Các Đức hồng y đã dành nhiều thời gian để bàn về các dự án của hai Bộ mới.

Đức hồng y Kevin Farrell nói về Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mà ngài là Bộ trưởng. Cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của người giáo dân, với lời mời gọi mọi người đọc lại thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đức hồng y Marc Ouellet, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về châu Mỹ Latinh.

Đức hồng y Peter Turkson trình bày kế hoạch hoạt động của Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện; Bộ này kết hợp bốn Hội đồng: Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình, Hội đồng Toà thánh Cor Unum, Hội đồng Toà thánh phụ trách Mục vụ di dân và người lữ hành và Hội đồng Toà Thánh phụ trách Mục vụ chăm sóc y tế. Sau đó, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi Maria giải thích việc thành lập Bộ mới là thực hiện Hiến chế Gaudium et Spes.

Đức hồng y Sean O’Malley trình bày về các hoạt động gần đây nhất của Uỷ ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, còn Đức hồng y George Pell tường trình về những diễn biến mới nhất liên quan đến Quốc vụ viện Kinh tế.

Chiều thứ Tư 14-12 dành cho bài tường trình của Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, cho biết chi tiết các bước đã thực hiện và các bước tiếp theo của việc cải tổ bộ máy truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện nhân sự.

Khoá họp lần tới của Hội đồng Hồng y tư vấn được ấn định từ ​​ngày 13 đến 15 tháng Hai 2017.

Nguồn: hdgmvietnam.org