Clock-Time

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 18

Tại khoá họp này, Hội đồng đã công bố một thông cáo bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn đối với Đức giáo hoàng Phanxicô”...
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

HỘI ĐỒNG HỒNG Y TƯ VẤN NHÓM HỌP KHÓA THỨ 18

WHĐ (14.02.2017) – Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 vị, có nhiệm vụ giúp đỡ Đức giáo hoàng trong việc quản trị Giáo hội và cải tổ Giáo triều Roma, đã nhóm họp Khoá thứ 18 vào ngày thứ Hai 13-02-2017. Tại khoá họp này, Hội đồng đã công bố một thông cáo bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn đối với Đức giáo hoàng Phanxicô”, trước  những “sự kiện thù địch mới đây” chống lại Đức giáo hoàng.

Khoá họp thứ 18 của Hội đồng Hồng y tư vấn, có sự tham gia của Đức giáo hoàng, sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng Hai.Khoá họp diễn ra đang khi gần đây có nhiều chỉ trích nhắm vào Đức giáo hoàng – trong đó có các áp phích nặc danh dán trên tường tại các đường phố ở Roma.

Thông cáo viết: “Sau các sự kiện mới đây, Hội đồng Hồng y tư vấn bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với công việc của Đức giáo hoàng, đồng thời bảo đảm luôn đoàn kết, trợ giúp cá nhân ngài và thừa tác vụ của ngài hết lòng”.

Khởi đầu phiên họp, Đức hồng y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, điều phối viên của Hội đồng, cảm ơn Đức Thánh Cha đã có lời chúc mừng Giáo triều Rôma hôm 22-12-2016, và nhìn nhận rằng “Đức Thánh Cha đã khuyến khích và đề ra hướng đi cho các hoạt động của Hội đồng”.

Trong bài huấn từ gần bốn năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức giáo hoàng Phanxicô đã nêu ra mười hai tiêu chíphải tuân theo để cải tổ Giáo triều: hoán cải cá nhân, ý thức mục vụ, ý thức truyền giáo, tính hợp lý, tính khả dụng, tính hiện đại, tính giản dị, tính bổ trợ, tính công nghị, tính công giáo, tính chuyên nghiệp, và tính tuần tự.

Ngài cũng đưa ra một lượng giá đầu tiên về công cuộc cải tổ, liệt kê các bước chính đã thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, trong cấu trúc các cơ quan của Giáo triều và trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.

Khoá họp đầu tiên của Hội đồng Hồng y tư vấn đã diễn ra vào tháng Mười 2013. Khoá họp thứ 17 diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng Mười Hai 2016.

(Theo Zenit) 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org