Clock-Time

Kitô hữu bảo vệ sự đa dạng sinh học online

Chỉ vài tuần nữa, các giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Phúc âm từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau cử hành “Thời gian của Thụ tạo”, một sáng kiến đại kết nhằm mục đích làm cho các Kitô hữu ý thức việc cần thiết bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Kitô hữu bảo vệ sự đa dạng sinh học online
 

 
Năm nay, chủ đề được chọn là “Mạng lưới sự sống”, đặc biệt chú ý đến đa dạng sinh học. Tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật ngày càng tăng. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc ước tính rằng một phần tám các loài tồn tại ngày nay trên trái đất đang trong tình trạng nguy hiểm.

“Thời gian của Thụ tạo” sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, là Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được công bố năm 1989 bởi Đức Thượng phụ Constantinople Dimitrios cho Chính thống giáo và bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2015. “Thời gian của Thụ tạo” năm nay sẽ kết thúc vào ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, được xem là bổn mạng của hệ sinh thái trong nhiều truyền thống Kitô giáo.

Để sống tốt hơn trong tháng này, một hướng dẫn trực tuyến (tại website http://seasonofcreation.org) được đưa ra để giúp khám phá ý nghĩa thần học của đa dạng sinh học của trái đất. Tài liệu này cũng đề xuất một phụng vụ cho các buổi họp nhau cầu nguyện, đọc Kinh Thánh với chủ đề sinh thái, liên kết đến các bài chú giải thần học sinh thái và các bài thánh ca. Hướng dẫn này cũng gợi ý cách để cộng đồng có thể khởi động các chiến dịch và tham gia các sáng kiến địa phương và toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái.

Trong một bức thư gửi các giám mục trên toàn thế giới, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã mời người Công giáo “hợp nhất với gia đình đại kết để cử hành Thời gian của Thụ tạo”, trong đó “Kitô hữu hợp nhất trong lời cầu nguyện và hành động để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

Văn Yên, SJ - Vatican 

Nguồn: Vatican News