Clock-Time

Kitô hữu hợp tác xây dựng hòa bình và giúp đỡ di dân

Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô (WCC) phối hợp với nhau để tìm giải pháp cho các cuộc xung đột và xây dựng nền văn hóa hòa bình...


Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô (WCC) phối hợp với nhau để tìm giải pháp cho các cuộc xung đột và xây dựng nền văn hóa hòa bình.

Trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 07.9 vừa qua, Đức Giám mục Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu, và Giáo sư Ioan Sauca của WCC đã ghi nhận sự gia tăng hợp tác giữa hai bên trong nhiều vấn đề quan trọng như: hợp nhất Kitô giáo; đối thoại về giáo lý và đạo đức; giáo dục; đối thoại liên tôn; biến đổi khí hậu; xây dựng hòa bình; di dân; giới trẻ...

Một tài liệu được xây dựng về việc kiến tạo hòa bình tại các nơi có xung đột và bạo lực. Văn bản này xem xét sự tác động của văn hóa, tôn giáo đối với nhiều vấn đề đang diễn ra nhằm giải quyết các xung đột và thúc đẩy nền văn hóa hòa bình. Tài liệu cũng nhắc nhở các Kitô hữu nên là bằng hữu trong sứ mệnh của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định rằng Đức Giêsu đã gửi các môn đệ của Ngài là những người xây dựng hòa bình nhằm chữa lành những nỗi đau, hướng đến hòa giải và hiệp nhất. Đối với xã hội chúng ta, những việc liên quan đến di dân và tị nạn vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội.

Một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại Rôma vào cuối tháng 9 này, do Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện phối hợp với WCC và Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu tổ chức để cùng xem xét về tình trạng bài ngoại, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh di dân hiện nay.

Nguồn: hdgmvietnam.com