Clock-Time

Linh mục trẻ Yvon Fillebeen trở lại nhờ xem lễ trên truyền hình

Chúa quan phòng dẫn cha đi xem lễ “thiệt”… lần đầu tiên! Cha đến Nhà thờ Đức Bà Paris dự lễ buổi chiều.

 

Chúa quan phòng dẫn cha đi xem lễ “thiệt”… lần đầu tiên! Cha đến Nhà thờ Đức Bà Paris dự lễ buổi chiều. Kinh ngạc với những gì mình vừa sống, cha cảm thấy mình có xác quyết: “Hoặc đây là ý nghĩa của đời mình, chân lý ở đó, hoặc không có ý nghĩa”.

Thánh lễ chịu chức ngày 24 tháng 6 năm 2017

fr.aleteia.org, Vianney de Villaret, 2018-07-29

Linh mục Yvon Fillebeen làm chứng sự trở lại của mình nhờ xem chương trình truyền hình Ngày Của Chúa. Cha Yvon Fillebeen là linh mục trẻ của Sứ mạng Truyền giáo Nước ngoài Paris. Cha chịu chức ngày 24 tháng 6 năm 2017, hiện nay cha phục vụ ở giáo xứ Thánh Luca, quận 19 thủ đô Paris.

Gặp Chúa qua truyền hình

Cha Yvon người gốc Pas-de-Calais, sinh trưởng trong một gia đình “bỏ rơi đức tin”. Vì thế cha Yvon không nhận một gia đình tôn giáo nào. Khi học trung học, cha bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời: “Có một cái gì đáng để sống không?” Cha bắt đầu học triết học để đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Cha cũng học tiếng Trung quốc khám phá một văn hóa khác. Tuy nhiên sự khám phá này không làm thỏa cơn khát ý nghĩa của cha.

Một thời gian sau, khi Yvon Fillebeen làm giáo sư-tham khảo tài liệu ở Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), cha khám phá sứ điệp của Chúa Kitô. Một buổi sáng nọ, cha mở đài truyền hình và tình cờ rơi vào thánh lễ của chương trình “Ngày của Chúa”. Cha kể cha đã rất xúc động khi nghe câu: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28).

Ơn gọi được nảy sinh

Cha suy nghĩ nhiều đến khái niệm nhưng không này, một Thiên Chúa xuống phục vụ cho con người. Từ đó cha tiếp tục xem lễ trên đài truyền hình. Một nỗi sợ rất lớn xâm chiếm tâm hồn Yvon Fillebeen, và cha không biết nói với ai. Chúa quan phòng dẫn cha đi xem lễ “thiệt”… lần đầu tiên! Cha đến Nhà thờ Đức Bà Paris dự lễ buổi chiều. Kinh ngạc với những gì mình vừa sống, cha cảm thấy mình có xác quyết: “Hoặc đây là ý nghĩa của đời mình, chân lý ở đó, hoặc không có ý nghĩa”.
Sau khi đẩy cánh cửa bước vào nhà thờ thêm một lần nữa, cha gặp một linh mục, linh mục hướng dẫn cha đi học giáo lý: “Tôi muốn chờ cho được rõ, nhưng tôi cảm thấy tôi phải làm bước trước, tôi đi tới”. Cuối cùng Phục Sinh năm 2008, cha Yvon Fillebeen rửa tội. Cha kể: “Chúa Giêsu lấp đầy cuộc sống của tôi, tôi thích thánh lễ, tôi hay đi xem lễ và tôi hiểu nhiều chuyện: ơn gọi của tôi được nảy sinh”.

Nhất là kinh nghiệm với các sư huynh Thibirine ở Trung quốc đã mở mắt cho cha về ơn gọi linh mục của mình ở Sứ mạng Truyền giáo Nước ngoài Paris. Sau một năm phân định ở Arche, cuối cùng cha quyết định vào chủng viện.
Nguồn: phanxico.vn